QUÈ OFERIM

Nivell mitjà, llenguatge musical i instrument.

Adreçat als alumnes que vulguin continuar els estudis musicals, proporcionant una formació musical de qualitat i, alhora, garantint la formació dels futurs professionals de la música, organitzat en diferents matèries: individuals, col·lectives i en grup.

Les diferents matèries que es treballen a l’ensenyament del nivell mitjà són la lectura, l’entonació, l’harmonia, l’anàlisi, la creativitat, la història i l’audició, els dictats, el repertori musical i la teoria.

musica-mitja-2022-23-R

L’ensenyament del llenguatge musical i l’instrument per al nivell mitjà està organitzat de la següent manera:

–    Primer

–    Segon

–    Tercer

–    Quart

–    Cinquè

–    Sisè

En aquest nivell d’estudis musicals, l’alumne ha d’aprendre altres aspectes del llenguatge musical: formals, harmònics, estilístics… i ha de ser capaç de relacionar-los entre si, així com integrar-los plenament dins del seu bagatge musical.

Aprofundir tècnicament i musicalment amb l’instrument per garantir una interpretació viva, expressiva i respectuosa del text, potenciant la memorització i conscienciant l’alumne del contingut de l’obra a interpretar, valorant la seva forma.

A l’Escola de Música Pons Roselló es realitzen exàmens trimestrals amb tribunal per fer un seguiment exhaustiu i minuciós de l’aprenentatge de l’alumne, així com audicions obertes al públic.

El "Nivell mitjà, llenguatge musical i instrumentt",
està adreçat als alumnes que vulguin continuar els estudis musicals,
proporcionant una formació musical de qualitat i, alhora,
garantint la formació dels futurs professionals de la música

Maylos Pons Roselló

DIRECTORA

QUÈ OFERIM

Els alumnes de nivell mitjà en concert

Vegeu el vídeo de l'actuació dels alumnes de nivell mitjà al Concert de Cambra de Fi de curs 2021/2022 al Castell Templer de Gardeny de Lleida.

GALERIA DE FOTOS

Els alumnes de nivell mitjà en acció

Les audicions trimestrals dels alumnes de l'escola amb públic són un dels requisist per demostrar l'aprenentatge assolit al llarg de cada trimestre.

L'aula Mozart polivalent de l'escola és la acull les audicions i concerts habituals de l'escola.

musica-mitja-2022-23-P1037x950

L'ESPAI

Les audicions trimestrals a l'aula Mozart

L'aula Mozart és la que acull lles audicions trimestrals dels alumnes de nivelll mitjà, especialment al piano de cua de l'escola.

Fem viure i sentir la música!

Aquest és el nostre lema i propòsit per apropar i educar els nostres alumnes en el món de la música.