QUÈ OFERIM

Nivell elemental a partir de 6 anys, llenguatge musical i instrument.

Els alumnes desenvolupen les capacitats musicals amb coneixements teòrics i pràctics, tant del llenguatge musical com de la interpretació amb l’instrument.

Preparem l’alumne per a l’accés al nivell mitjà, per iniciar i continuar els estudis de nivell mitjà o continuar gaudint de la música de manera no reglada.

musica-elemental-2022-23-R

L’ensenyament musical ha d’anar més enllà i ha de proveir l’alumne de les eines i recursos necessaris que l’ajudin a entendre la música que llegeix, interpreta i escolta. També ha de facilitar-li l’expressió a través d’aquest llenguatge: la música.

A l’ensenyament del nivell elemental aconseguim que els alumnes desenvolupin un mínim de destreses en la interpretació musical, amb uns coneixements teòrics i pràctics, tant del llenguatge musical com de la interpretació amb l’instrument.

Preparem l’alumne per a l’accés al nivell mitjà, que té com a finalitat la comprovació del grau de maduresa, condicions, coneixement i capacitat de l’alumne per iniciar i continuar els estudis musicals.

L’ensenyament del llenguatge musical i de l’instrument per al nivell elemental està organitzat de la següent manera:

–    Iniciació I

–    Iniciació II

–    Primer

–    Segon

–    Tercer

–    Quart

A quart es realitza la prova d’accés al nivell mitjà.

Els objectius de l’ensenyament del llenguatge musical són: treballar l’oïda, la veu, l’entonació, el ritme, la memòria musical, la lectura, l’audició, l’anàlisi i la creativitat.

L’ensenyament de la interpretació de l’instrument escollit consisteix a conèixer totes les seves possibilitats, adquirint una tècnica bàsica i aconseguint una interpretació viva i expressiva. També afavorim el coneixement del cos en relació amb l’instrument, mantenint una correcta posició corporal, adquirint hàbits d’estudi i fent una correcta anàlisi musical de l’obra.

A l’Escola de Música Pons Roselló es fan exàmens trimestrals amb tribunal per fer un seguiment exhaustiu i minuciós de l’aprenentatge de l’alumne, així com audicions obertes al públic.

Al "Nivell elemental a partir de 6 anys, llenguatge musical i instrument",
els alumnes desenvolupen les capacitats musicals
amb coneixements teòrics i pràctics, tant del llenguatge musical com de la interpretació amb l’instrument.

Maylos Pons Roselló

DIRECTORA

QUÈ OFERIM

Els alumnes de nivell elemental en concert

Vegeu el vídeo de l'actuació dels alumnes de nivell elemental al Concert de Cambra de Fi de curs 2021/2022 al Castell Templer de Gardeny de Lleida.

GALERIA DE FOTOS

Els alumnes de nivell elemental en classes grupals i individuals

A l’ensenyament del nivell elemental aconseguim que els alumnes desenvolupin un mínim de destreses en la interpretació musical, amb uns coneixements teòrics i pràctics, tant del llenguatge musical com de la interpretació amb l’instrument.

Les classes de llenguatge musical són grupals i les d'intrument, individual alumne - professor.

musica-elemental-2022-23-P1037x950

L'ESPAI

Les aules Mozart i Chopin

Les dues aules més espaioses de l'escola, la Bach i la Mozart, són les emprades per a les classes grupals.

En canvi, les classes d'instrument individuals, professor - alumne, s'imparteixen a les aules més reduïdes com la Granados, Pujol i Paganini.

Fem viure i sentir la música!

Aquest és el nostre lema i propòsit per apropar i educar els nostres alumnes en el món de la música.