musica-nadons-blog

Música per a bebès de 0 a 3 anys, beneficis des de ben petits!

Què és música per a bebès?

Música per a bebès és un programa bressol d’estimulació musical primerenca que imparteix l’Escola de Música Pons Roselló des de l’any 2002 per a nadons de 0/1 any a 2/3 anys, acompanyats del pare, la mare o ambdós. Està basat en la interacció musical i la comunicació, que dóna pas al desenvolupament de la sensibilitat, la creativitat i les capacitats emocionals, cognitives i executives de l’infant. Ho imparteixo jo mateixa, especialista amb els més petits i Doctora en Educació Musical.

Quan es poden començar les sessions de música per a bebès?

Les sessions musicals es poden començar en qualsevol moment del curs. Els cursos lectius a l’Escola de Música Pons Roselló són d’octubre a juny de l’any següent. És necessari un mínim d’autonomia motriu per a que el nadó pugui interactuar amb els seus companys, els seus pares, amb l’espai del seu voltant i amb el material emprat en l’estimulació musical.

En què consisteixen les sessions musicals?

Les sessions musicals de música per a bebès tenen una durada de trenta minuts, un o dos dies a la setmana. Eduquem l’hàbit de l’escolta activa, l’atenció, la memòria auditiva i visual, la psicomotricitat, el moviment i l’autonomia del nadó. Potenciem el moviment del cos amb la música. El moviment i l’expressió corporal exterioritza sentiments i emocions. Eduquem també l’atenció, l’oïda, facilitant l’expressió individual i col·lectiva que implica una correcta organització de l’espai. Tot això fomenta la socialització i la integració del nadó en el grup classe.

Es pot provar sense compromís una sessió per veure si ens interessa?

Oferim la possibilitat de provar una sessió sense cap compromís a l’objecte de veure si el nadó té l’autonomia motriu suficient per començar les activitats, i si els pares veuen que els seus fills gaudeixen del moment. Val més una imatge que mil paraules, amb la qual cosa us animem a provar una sessió amb nosaltres.

Per què s’ha realitzat una investigació doctoral sobre aquest aprenentatge musical primerenc?

Després de més de quatorze anys impartint música per a bebès a l’Escola de Música Pons Roselló, l’observació dels infants i els pares durant les sessions em va despertar l’interès per estudiar quins podrien ser les aportacions d’una estimulació musical primerenca en nens i nenes de 0 a 3 anys amb la presència del pare, la mare o ambdós, en el procés d’adquisició de les seves conductes socials i actitudinals. Va ser un estudi, un treball i una investigació de més de cinc anys, centrada en nens i nenes de 2 a 3 anys, que es va defensar el proppassat 19 de gener a la Universitat de Barcelona amb resultat d’Excel·lent Cum Laude.

 

Quins són els beneficis de la estimulació primerenca de bebès amb la presència dels pares?

– La sociabilitat dels nens i nenes de 2 a 3 anys s’estimula si assisteixen a sessions musicals junt al seu pare, la seva mare o ambdós, generant actituds positives.

– La sociabilitat i l’actitud al llarg de les sessions musicals es veu estimulada al llarg de tota la sessió.

– La presència dels pares en les activitats musicals resulten beneficioses per als vincles familiars amb els seus fills. S’hi observen beneficis socials, actitudinals i cognitius, així com un reforç dels vincles afectius al compartir pares i fills un temps exclusiu amb ells, un espai i unes activitats musicals.

– Afavoreix el desenvolupament integral dels petits per mitjà de la música.

– Promou la participació de les famílies en l’educació dels seus fills mitjançant el joc.

– Els pares participants en les activitats musicals dels seus fills potencia els lligams familiars molt importants per al desenvolupament de les seves personalitats.

– Ajuda a integrar el nadó a la cultura del país, en utilitzar elements musicals propis de la nostra cultura i tradició.

– Millora la qualitat del sistema auditiu dels infants.

– Fomenta la descoberta dels sons, ritmes i silencies, la convivència entre éssers humans, tot compartint el plaer de fer música conjuntament, en un entorn ric en espontaneïtat i creativitat.

– Afavoreix el creixement harmònic i equilibrat dels bebès.

La música s’entén com un estimulant dels processos cognitius, afectius i senso-motrius que es produeixen en el cervell. A l’Escola de Música Pons Roselló, fem viure i sentir la música, des dels més petits fins als més grans!

Article publicat a la revista MAGAZINE de Ponent & SALUT del mes d’abril.

Veure l’article. Pàgina 67.

Maylos Pons Roselló
Directora de l’Escola de Música Pons Roselló
Doctora en Educació Musical
Especialista amb els més petits

Tags: No tags

Comments are closed.