musica-mus.tothom-blog

Música per a tothom! Des dels més petits fins als més grans.

Què té la música per considerar-la com una necessitat per al ser humà?

És innegable que la música és un llenguatge universal que ja des del naixement es manifesta mitjançant el so. És el mitjà d’expressió més ampli del més íntim de l’ésser humà, tan bàsic i necessari per al seu desenvolupament i la seva existència, com ho és el llenguatge verbal i corporal.

La música té la gran capacitat de generar canvis en el nostre cervell, activant regions que intervenen en processos motors, emocionals i cognitius. Disminueix les activitats de regions relacionades amb emocions negatives o desagradables. Tot això segurament ha hagut d’influir de manera essencial en el desenvolupament de la naturalesa social del ser humà i, lògicament, ha de tenir importants repercussions en el món educatiu.

En néixer els nadons ja tenen una predisposició extraordinària per detectar patrons auditius, fins i tot als 3 mesos. La cultura local, els pares i els docents, mitjançant l’aprenentatge, tenen la possibilitat d’anar moldurant-los de forma natural. Els bebès aprendran a parlar havent escoltat abans els sons musicals propis del seu llenguatge.

Per tot això, a l’Escola de Música Pons Roselló, estem oberts a les necessitats musicals dels nostres alumnes de qualsevol edat, des dels més petits fins als més grans. Oferim ensenyaments musicals personalitzats amb la màxima qualitat metodològica per a fer viure i sentir la música, tret diferencial i d’identitat de la nostra escola.

Quan es pot començar a ensenyar música?

La música ja es pot començar a donar a conèixer de manera conscient des de l’embaràs, ja que s’ha demostrat que aporta molts beneficis per als futurs nadons. Una vegada nascuts, es pot endinsar els bebès en el món de la música des de ben petits. El fet d’assistir a un programa d’estimulació musical a l’Escola de Música Pons Roselló, com és “Música per a bebès” de 0 a 3 anys, tot compartint la música, pares i fills, estimula la seva sociabilitat i actitud i ajuda a que quan arribin a l’etapa infantil de 3 a 5 anys s’integrin en el món musical amb un clar avantatge. La música no els hi serà desconeguda i tindran més seguretat emocional i confiança en ells mateixos.

Amb un programa adequat de sensibilització musical de 3 a 5 anys (P3, P4 i P5), a l’escola treballem les capacitats auditives, vocals, rítmiques, motrius i cognitives. Ajudem al desenvolupament integral dels nens més petits mitjançant la música, afavorim millors resultats en el procés d’aprenentatge en el món educatiu i facilitem la seva experiència sensorial i motriu.

 

Quan es pot començar a ensenyar a tocar un instrument?

L’etapa infantil és el moment ideal per fer la roda d’instruments. A l’escola iniciem i posem en contacte al nen amb diferents instruments de manera lúdica i atractiva, per tal de que descobreixi per sí mateix quin és l’instrument que més li agrada i mostri més aptituds amb ell. És molt important escollir bé l’instrument des del principi. Ensenyem a estudiar directament sobre l’instrument, tot potenciant el desenvolupament sensorial i motriu, així com l’ensenyament dels principis per a una tècnica natural. Les classes son molt vivencials i personals, i els nens descobreixen la música fent música, cantant, fent ritmes, llegint una partitura, donant vida a les obres musicals mitjançant la rítmica.

A mesura que avança l’aprenentatge, també s’aprèn el llenguatge musical. Cada instrument té la seva particular tècnica d’aprenentatge. A l’escola, ho fem especialment amb el piano, la guitarra, el violí i la flauta travessera, entre d’altres instruments.

Els joves i adults, sense nocions de llenguatge musical, també poden aprendre a tocar un instrument?

No hi ha límits d’edat per aprendre música ni per tocar un instrument. Quan hi ha voluntat, amb esforç i constància, a l’escola fem viure i sentir la música a qualsevol edat.

Quins són els beneficis d’estudiar música i tocar un instrument?

Des de ben petits, fomenta la descoberta dels sons, els ritmes i els silencis, i també la convivència entre éssers humans, tot compartint el plaer de fer música conjuntament en un entorn ric en espontaneïtat i creativitat.

La música com a intel·ligència musical estimula altres intel·ligències, com la matemàtica, lingüística, corporal, interpersonal, intrapersonal… Millora la concentració, la memòria i l’atenció. Potencia l’aprenentatge d’altres idiomes.

La música s’entén com un estimulant dels processos cognitius, afectius i senso-motrius que es produeixen en l’esser humà. A l’Escola de Música Pons Roselló, fem viure i sentir la música, des dels més petits fins als més grans!

Maylos Pons Roselló
Directora de l’Escola de Música Pons Roselló
Doctora en Educació Musical
Especialista amb els més petits

musica-sensibilitzacio-blog

Sensibilització musical de 3 a 5 anys i iniciació a l’instrument!

Per què es considera tant important la sensibilització musical a l’etapa infantil?

El primer llenguatge dels nens és la música i des del naixement es manifesta mitjançant el so. La música és l’expressió més àmplia de l’esperit de l’ésser humà, tan bàsica i necessària per al seu desenvolupament i la seva existència, com ho és el llenguatge. La música es pot començar a tractar de manera conscient ja des de l’embaràs, ja que s’ha demostrat que aporta molts beneficis per als futurs nadons. El fet d’assistir a un programa d’estimulació musical a l’Escola de Música Pons Roselló com és “Música per a bebès” de 0 a 3 anys, tot compartint la música, pares i fills, ajuda a que quan arribin a l’etapa infantil de 3 a 5 anys s’endinsin en el món musical amb un clar avantatge. La música no els hi serà desconeguda i els nens tindran més seguretat emocional i confiança en ells mateixos.

El programa de sensibilització musical de 3 a 5 anys (P3, P4 i P5) que desenvolupem a l’escola, treballa les capacitats auditives, vocals, rítmiques, motrius i cognitives. Ajuda al desenvolupament integral dels nens més petits mitjançant la música. Afavoreix millors resultats en el procés d’aprenentatge en el món educatiu i facilita la seva experiència sensorial i motriu.

La música és un potencial a desenvolupar que tots els nens tenen des de ben petits. Tots els nens son intrínsecament musicals, sempre i quan es desenvolupin les seves capacitats. Això ho fem a l’escola de forma molt vivencial, pràctica, divertida, amena i adient per a cada edat de l’infant, amb objectius a assolir per a cada nivell. Utilitzem el joc com a eina educativa, sempre amb un objectiu pedagògic.

Quina metodologia d’ensenyament musical emprem a l’escola a l’etapa infantil?

A l’etapa infantil treballem la música per mitjà del moviment amb el propi cos. L’objectiu primordial que es vol aconseguir és el desenvolupament tonal i rítmic dels nens mitjançant l’audició, per extreure un major sentit de la música que escolten, interpreten, improvisen o composen. Les classes son molt vivencials i personals, i els nens descobreixen la música fent música, cantant, fent ritmes, llegint una partitura, donant vida a les obres musicals mitjançant la rítmica.

Coneixent les diferents metodologies dels grans pedagogs del segle XX com ara Kadaly, Dalcroze, Willems i Orff, introduïm als nens al món sonor, i treballem la música des de diferents perspectives, amb les quals desenvolupen la seva creativitat musical juntament amb les eines que posem al seu abast a l’escola.

 

L’etapa infantil és el moment adient per fer la roda d’instruments. Iniciem i posem en contacte al nen amb diferents instruments de manera lúdica i atractiva, per tal de que descobreixi per sí mateix quin és l’instrument que més li agrada i mostri més aptituds amb ell. És molt important escollir bé l’instrument des del principi. Els nens estudien directament sobre l’instrument, potenciant el seu desenvolupament sensorial i motriu, així com l’ensenyament dels principis per a una tècnica natural.

Quins són els beneficis d’estudiar música a l’etapa infantil?

– Seguretat: els dóna seguretat emocional i confiança, al sentir-se compresos al compartir cançons i ritmes, i estar immersos en un clima d’ajuda, col·laboració i respecte mutus.

– Aprenentatge: l’etapa infantil és l’etapa d’alfabetització dels nens i amb la música es veu més estimulada que mai. Mitjançant la cançó en que les síl·labes són rimades, repetides i acompanyades de la gestualitat pròpia a l’hora de cantar-les, els nens milloren la seva forma de parlar i entendre el significat de cada paraula. D’aquesta manera s’enriqueix el llenguatge de forma més ràpida. No oblidem de que la cançó és un canal on es treballen totes les emocions.

– Concentració, memòria i atenció: la música es beneficiosa per als nens en quan a la concentració que requereix i exercita. Millora la capacitat d’aprenentatge. Potencia la memòria, facilita l’atenció i l’aprenentatge d’altres idiomes. La música com a intel·ligència musical estimula altres intel·ligències, com la matemàtica, lingüística, corporal, interpersonal, intrapersonal…

– Expressió corporal: la música estimula i molt l’expressió corporal. Emprant noves tècniques i recursos disponibles, s’adapta el moviment corporal als ritmes de diferents obres, contribuint d’aquesta manera la potenciació del control rítmic del cos. Mitjançant la música, els nens poden millorar la coordinació i combinar una sèrie de conductes socials i actitudinals.

La música s’entén com un estimulant dels processos cognitius, afectius i senso-motrius que es produeixen en el cervell. A l’Escola de Música Pons Roselló, fem viure i sentir la música, des dels més petits fins als més grans!

Maylos Pons Roselló

Directora de l’Escola de Música Pons Roselló
Doctora en Educació Musical
Especialista amb els més petits

musica-joves.adults-blog

Música per a joves i adults, mai és tard per aprendre música!

Es pot estudiar música quan ja no ets un nen?

Aquesta és l’eterna pregunta que es fa molt gent en algun moment de la seva vida. La resposta no pot ser més clara i contundent: la música no té edat ni sexe. Què millor que poder tocar un instrument i gaudir-ne. Quan hom ja és adult pot dedicar tot el temps que vulgui a l’estudi. Si, a més a més, està fent quelcom que li agrada i ha escollit voluntàriament estudiar música, buscarà sempre una estona per tocar el seu instrument, sigui a classe o a casa. L’alumne adult entén la música com una manera de gaudir-ne. És una bona teràpia per millorar l’estat anímic, l’humor, el benestar de la persona, la capacitat d’aprenentatge i la comunicació. Exercita l’oïda i la memòria auditiva, i compensa algunes mancances o conseqüències pròpies del deteriori de l’edat avançada. Diuen que el cervell d’un músic adult envelleix millor, essent el major benefici a llarg termini que podem esperar per una millor qualitat de vida.

Quin és el límit d’edat per aprendre música?

Realment no hi ha límits per aprendre música, ni per tocar un instrument. Sempre s’ha dit que és recomanable començar des de ben petit i iniciar-se a l’estudi musical amb un instrument de veritat als cinc anys (P5). Però quan un és jove o adult, i quan hi ha ganes, sempre que la salut acompanyi, amb esforç, voluntat i constància, l’edat no és una limitació. Realment l’important són les ganes d’aprendre, de viure, sentir i gaudir fent música.

Quan es poden iniciar les classes de música per a joves i adults?

A l’escola les classes de música per a joves i adults, d’una hora a la setmana, en no estar reglades, es poden iniciar en qualsevol moment del curs. En ser individuals, alumne-professor, només cal posar-se d’acord en el dia i l’hora. Depenent dels altres estudis que pugui estar cursant el jove o de la professió de l’adult, o si ja està jubilat, oferim la possibilitat de donar les classes pels matins en un ambient més relaxat i reservat que per les tardes, ja que les instal·lacions són més concorregudes per alumnes en edat escolar. També posem facilitats als alumnes de poder estudiar l’instrument a la mateixa escola, especialment el piano, en el cas de no tenir-ne a casa.

Com ensenyem música sense coneixements previs de llenguatge musical?

A molts adults els frena la il·lusió d’estudiar música i tocar un instrument musical en pensar que necessiten tenir nocions de llenguatge musical. I no és així. A l’escola ensenyem el llenguatge musical directament sobre l’instrument escollit des del primer dia. En la mesura que practiquem amb l’instrument, s’aprèn el llenguatge musical.

Cada instrument té la seva particular tècnica d’aprenentatge. Ho fem amb el piano, la guitarra, el violí o la flauta travessera. Amb la pràctica directa de l’instrument, l’alumne pot aprendre a tocar sense necessitat prèvia de coneixements de llenguatge musical o harmonia. Aprèn a tocar i acompanyar melodies. Evidentment si l’alumne jove o adult vol rebre, a més a més, classes de llenguatge musical suplementàries, no hi ha cap inconvenient en fer-les.

Quins són els beneficis d’estudiar música per a joves i adults?

– Millora la intel·ligència, les habilitats del llenguatge, la memòria, la conducta i la intel·ligència espaial.

– Incideix sobre la plasticitat del cervell, facilita la recuperació de la memòria verbal, la capacitat d’atenció, millora l’estat anímic, les habilitats lectores i d’escriptura, especialment en persones dislèxies.

– Afavoreix ser una persona metòdica que cuida els detalls, planifica bé les tasques i té molta capacitat d’atenció.

– Potencia l’autoestima en ser la música un mitjà d’expressió molt potent.

– Ensenya a vèncer la por escènica, a assumir riscos, i aporta seguretat i autoconfiança.

– Si l’alumne o músic forma part d’una orquestra o grup, la música millora la disciplina i la capacitat de treballar en equip.

– De forma individual, tocar un instrument provoca la secreció de Dopamina en l’organisme, substància relacionada amb un estat de felicitat. En grup, provoca la secreció d’Oxitocina, substància relacionada amb sentiments de confiança i unió.

La música s’entén com un estimulant dels processos cognitius, afectius i senso-motrius que es produeixen en el cervell. A l’Escola de Música Pons Roselló, fem viure i sentir la música, des dels més petits fins als més grans!

Maylos Pons Roselló

Directora de l’Escola de Música Pons Roselló
Doctora en Educació Musical
Especialista amb els més petits

musica-nadons-blog

Música per a bebès de 0 a 3 anys, beneficis des de ben petits!

Què és música per a bebès?

Música per a bebès és un programa bressol d’estimulació musical primerenca que imparteix l’Escola de Música Pons Roselló des de l’any 2002 per a nadons de 0/1 any a 2/3 anys, acompanyats del pare, la mare o ambdós. Està basat en la interacció musical i la comunicació, que dóna pas al desenvolupament de la sensibilitat, la creativitat i les capacitats emocionals, cognitives i executives de l’infant. Ho imparteixo jo mateixa, especialista amb els més petits i Doctora en Educació Musical.

Quan es poden començar les sessions de música per a bebès?

Les sessions musicals es poden començar en qualsevol moment del curs. Els cursos lectius a l’Escola de Música Pons Roselló són d’octubre a juny de l’any següent. És necessari un mínim d’autonomia motriu per a que el nadó pugui interactuar amb els seus companys, els seus pares, amb l’espai del seu voltant i amb el material emprat en l’estimulació musical.

En què consisteixen les sessions musicals?

Les sessions musicals de música per a bebès tenen una durada de trenta minuts, un o dos dies a la setmana. Eduquem l’hàbit de l’escolta activa, l’atenció, la memòria auditiva i visual, la psicomotricitat, el moviment i l’autonomia del nadó. Potenciem el moviment del cos amb la música. El moviment i l’expressió corporal exterioritza sentiments i emocions. Eduquem també l’atenció, l’oïda, facilitant l’expressió individual i col·lectiva que implica una correcta organització de l’espai. Tot això fomenta la socialització i la integració del nadó en el grup classe.

Es pot provar sense compromís una sessió per veure si ens interessa?

Oferim la possibilitat de provar una sessió sense cap compromís a l’objecte de veure si el nadó té l’autonomia motriu suficient per començar les activitats, i si els pares veuen que els seus fills gaudeixen del moment. Val més una imatge que mil paraules, amb la qual cosa us animem a provar una sessió amb nosaltres.

Per què s’ha realitzat una investigació doctoral sobre aquest aprenentatge musical primerenc?

Després de més de quatorze anys impartint música per a bebès a l’Escola de Música Pons Roselló, l’observació dels infants i els pares durant les sessions em va despertar l’interès per estudiar quins podrien ser les aportacions d’una estimulació musical primerenca en nens i nenes de 0 a 3 anys amb la presència del pare, la mare o ambdós, en el procés d’adquisició de les seves conductes socials i actitudinals. Va ser un estudi, un treball i una investigació de més de cinc anys, centrada en nens i nenes de 2 a 3 anys, que es va defensar el proppassat 19 de gener a la Universitat de Barcelona amb resultat d’Excel·lent Cum Laude.

 

Quins són els beneficis de la estimulació primerenca de bebès amb la presència dels pares?

– La sociabilitat dels nens i nenes de 2 a 3 anys s’estimula si assisteixen a sessions musicals junt al seu pare, la seva mare o ambdós, generant actituds positives.

– La sociabilitat i l’actitud al llarg de les sessions musicals es veu estimulada al llarg de tota la sessió.

– La presència dels pares en les activitats musicals resulten beneficioses per als vincles familiars amb els seus fills. S’hi observen beneficis socials, actitudinals i cognitius, així com un reforç dels vincles afectius al compartir pares i fills un temps exclusiu amb ells, un espai i unes activitats musicals.

– Afavoreix el desenvolupament integral dels petits per mitjà de la música.

– Promou la participació de les famílies en l’educació dels seus fills mitjançant el joc.

– Els pares participants en les activitats musicals dels seus fills potencia els lligams familiars molt importants per al desenvolupament de les seves personalitats.

– Ajuda a integrar el nadó a la cultura del país, en utilitzar elements musicals propis de la nostra cultura i tradició.

– Millora la qualitat del sistema auditiu dels infants.

– Fomenta la descoberta dels sons, ritmes i silencies, la convivència entre éssers humans, tot compartint el plaer de fer música conjuntament, en un entorn ric en espontaneïtat i creativitat.

– Afavoreix el creixement harmònic i equilibrat dels bebès.

La música s’entén com un estimulant dels processos cognitius, afectius i senso-motrius que es produeixen en el cervell. A l’Escola de Música Pons Roselló, fem viure i sentir la música, des dels més petits fins als més grans!

Article publicat a la revista MAGAZINE de Ponent & SALUT del mes d’abril.

Veure l’article. Pàgina 67.

Maylos Pons Roselló
Directora de l’Escola de Música Pons Roselló
Doctora en Educació Musical
Especialista amb els més petits